Start arrow Użyteczne informacje arrow Mini słowniczek - liczebniki główne
Mini słowniczek - liczebniki główne

1 egy
2 kettő
3 három
4 négy
5 öt
6 hát
7 hét
8 nyolc
9 kilenc
10 tíz
11 tizenegy
12 tizenkettő
13 tizenhárom
14 tizennégy
15 tizenöt
16 tizenhát
17 tizenhét
18 tizennyolc
19 tizenkilenc
20 húsz  21 húszonegy
22 huszonkettő
23 huszonhárom
24 huszonnégy
...
30 harminc
31 harmincegy
32 harminckettő
33 harminchárom
34 harmincnégy...
40 negyven
50 ötven
60 hatvan
70 hetven
80 nyolcvan
90 kilencven
100 száz
200 kétszáz
300 háromszáz
1000 ezer  


Tagi: rozmówki węgierskie, słownik polsko-węgierski
 
Sprawdzone hotele w Budapeszcie tylko na Budapeszt.pl